Nazwa produktu :Filtr Duraluminiowy / Skraplacz 4mm   Cena produktu : 3,00zł
Opis produktu :
Skraplacz duraluminiowy, schładzający dym i zapobiegający przedostawaniu się kondensatu do ust. Przydatny w fajkach o miejscu na filtr 4 mm. Produkt ten jest jedynie półfabrykatem i w przypadku potrzeby jego zastosowania, może wystąpić konieczność spasowania go z otworem w czopie.