Nazwa produktu :Fajka Bróg 30   Cena produktu : 49,00 z³
Opis produktu :
Fajka znanej w¶ród fajczarzy firmy Bróg. Do jej wyrobu u¿yto drewna gruszy.filtrowanie:filtr duraluminiowy 4 mm, skraplacz