Nazwa produktu :Fajka Bróg 37   Cena produktu : 59,00 zł
Opis produktu :
Fajka wykonana w pracowni MR Bróg w Przemyślu. Drewno gruszy zostało pozyskane z dziko rosnących, starych drzew.