Nazwa produktu :TABAKA - Feinster Kownoer   Cena produktu : 23,90
Opis produktu :
Zielona tabaka :jedna z najstarszych tabak jakie są ciągle w produkcji,niezmienna receptura od 1909 roku- świetny, kontrowersyjny aromat- niezwykle tradycyjna i konserwatywna