Nazwa produktu :Zestaw sto?owy f-my LdM ATC48027   Cena produktu : 36 z?
Opis produktu :
zestaw sk?ada si? z d?ugopisu,breloka oraz zapalniczki gazowej.