Nazwa produktu :Fajeczka metalowa   Cena produktu : 9,50 z?
Opis produktu :
fajeczki sk?adane,ró?ne kolory-kieszonkowe