Nazwa produktu :Peterson Connemara Black 40g   Cena produktu : 39,90z?
Opis produktu :
Peterson Connemara Black to ?wie?e podej?cie do jednego z najbardziej popularnych aromatów tytoni fajkowych. Mieszance, któr? tworz? tytonie Black Cavensish oraz dojrza?a Virginia, towarzyszy s?odki aromat wi?niowy aromat.