Nazwa produktu :Tyto? papierosowy Mac Baren Raw Blond    Cena produktu : 17,90z?
Opis produktu :
Wyj?tkowa delikatna mieszanka s?odkiej odmiany Virginii i Burleya z dodatkiem greckiego tytoniu orientalnego. W 100% naturalny tyto?, którego r?cznie selekcjonowane li?cie zapewniaj? najwy?sz? jako?? produktu, a regulowana w ka?dej partii d?ugo?? ci?cia pozwala osi?gn?? idealny smak podczas palenia