Nazwa produktu :Fajka Bróg 43   Cena produktu : 59,00 z?
Opis produktu :
Niesamowita fajka o g?adkiej lub ryflowanej powierzchni. Wspania?y z?oty pier?cie? podkre?la jej charakter. Ustnik jest krótki. ?cianki drewna s? bardzo grube, dzi?ki czemu odpowiednio u?ywana i zadbana fajka b?dzie mog?a s?u?y? przez naprawd? d?ugi czas. Komin jest bardzo pojemny, wi?c fajczarz b?dzie móg? d?ugo zachwyca? si? smakiem palonego w niej ukochanego tytoniu. Umieszczona jest w standardowym tekturowym opakowaniu.